Energy Lab en Peak4 bundelen hun krachten: “Eindelijk een totaalaanpak voor wellbeing!”

Partners

Energy Lab en Peak4 delen hun knowhow en bieden een allesomvattend wellbeingpakket. Oplossingen voor meerwaardezoekers, die een heldere wellbeingvisie ambiëren.


Versnipperd welzijnsbeleid

De manier waarop we werken in de westerse wereld, werkt niet. Het plaatst werkgevers in ieder geval voor de nodige uitdagingen, Dit vraagt om een doordacht en geïntegreerd welzijnsbeleid: “van fitness abonnement tot familietherapie en van leiderschapscultuur tot purpose, het heeft allemaal invloed op welzijn en daarmee op het prestatievermogen.”

Nieuw decennium, nieuwe wind. Energy Lab en Peak4 delen sinds kort voor de jaarwisseling hun knowhow. Zo valt alles rond welzijn onder één noemer. “Bedrijven voelen echt wel dat ze een verantwoordelijkheid hebben voor het welzijn van hun mensen. Vaak zien we dat er ook veel initiatieven op dit gebied worden genomen, alleen heel versnipperd. Het ontbreekt vaak aan een groter plan, een visie”, zegt Dirk Loots, oprichter van Peak4. “Maar eerlijk is eerlijk, er zijn ook niet of nauwelijks bedrijven die een aanpak voor de breedte van wellbeing aanbieden, wij kunnen dat nu wel en dat maakt ons uniek.” 

“Bedrijven voelen echt wel dat ze een verantwoordelijkheid hebben voor het welzijn van hun mensen."Dirk Loots - oprichter Peak4

Alle welzijnsaspecten omvat

Dat valt volgens Loots mooi te visualiseren aan de hand van een infografiek van HR-gedachtenleider Josh Bersin [QE1] . “Energy Lab excelleert sinds jaar en dag op vlak van ‘health’ en ‘fitness’, waar Peak4 eerder gegroeid is vanuit ‘sustainable performance’. We vloeien in elkaar over op het luikje ‘wellbeing’. Doordat we elkaar aanvullen, is het delen van knowhow een logische stap. Welzijn laat zich niet in één term samenvatten. Het is breed. Bedrijven zien meer dan vroeger capabele mensen buiten strijd vallen met een burnout. Ook engagement, en meer bepaald het gebrek eraan, wordt een thema. Daar bieden we een gezamenlijke oplossing.” 

Nieuwe vraagstukken

“Maar ondernemingen moeten ook het hoofd bieden aan nieuwe vraagstukken, zoals verschillende generaties op de werkvloer. 1/3 van de beroepsbevolking bestaat uit millenials (mensen geboren tussen 1985-2000, nvdr.). Zij kijken echt op een andere manier naar het fenomeen werk dan andere generaties. Persoonlijke ontwikkeling is voor hen bijvoorbeeld belangrijker dan voor andere generaties. Wij bieden programma’s die inspelen op deze behoefte, een aanvulling op de bestaande traineeships. Zo leren jonge professionals niet alleen het bedrijf kennen, maar ook zichzelf. Dit zorgt ervoor dat ze een positie kunnen vinden binnen het bedrijf waarin ze meerwaarde kunnen creëren.”

Van ‘lijden’ naar leiden

We kijken niet alleen naar de instroom. Ook het ervaren management komt aankloppen bij Peak4. “Wij worden gebeld door directies die tot de conclusie komen dat hun bedrijf niet klaar is voor de tijd van nu, laat staan voor de toekomst. Veelal zit dit niet op de strategische as, maar meer op de menselijke as. Zaken als leiderschap, verantwoordelijkheid delen, kwetsbaarheid tonen, samenwerken in veranderende teams met wisselende taken, etc. vragen om een cultuurtransitie. Dit zijn veelal langere trajecten waarin wij de hele organisatie betrekken, startend bij het leiderschap.”

Peak4

Met het aanpakken van deze thema’s, wil Peak4 bedrijven de tools bieden voor sustainable performance. En te pieken op de goede momenten. En laat dat nou net in de naam zitten. En de 4? Die verwijst naar de 4 elementen die daarvoor nodig zijn: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.

Share on Facebook

Benieuwd wat Energy Lab voor jou kan doen?


Neem contact op
Top