Sportmedische keuring

Labs

  • Gent
  • Leuven
  • Antwerpen
  • Zolder

Wanneer je een conditietest komt afleggen, raden we je ook aan een geldig sportmedisch attest te behalen. Je kunt bij Energy Lab voorafgaand aan je conditiest deze sportmedische keuring inplannen.

  • Deze dienst betaal je ter plaatse en rechtstreeks aan de arts

What can you expect?

Onze arts controleert door middel van een sportmedische keuring of je veilig kan sporten.


De bedoeling van een sportmedische keuring is het nagaan door middel van een vragenlijst, klinisch onderzoek en EKG of je veilig kan sporten.

Het onderzoek spitst zich toe op indicaties van aangeboren of verworven hart- en longaandoeningen, om zo de kans op een plotseling overlijden tijdens het sporten te minimaliseren.

Daarnaast is er aandacht voor de geschiktheid voor een bepaalde sport. Of, anders gesteld, is er geen verhoogd risico op het ontwikkelen van overbelastingletsels?

De resultaten van deze sportkeuring worden centraal bewaard op het platform van SKA (Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen).

Voor deze keuring moet je jouw ID kaart mee nemen.

Top